Tennisseizoen 2022

Word nu lid van Ltc Odivia

Tennis is de tweede sport van ons land. Meer dan een miljoen mensen staan regelmatig op de tennisbaan en 580.000 daarvan zijn lid van een KNLTB-vereniging. Dat is niet zo gek want iedereen kan leren tennissen, de sport is flexibel in te passen in je leven, goed voor je gezondheid en is geschikt voor alle leeftijden. Lijkt tennis jou een leuke sport? Word dan nu lid van Ltc Odivia.

Je kunt vrijwel onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen. Je kunt tennisles nemen verzorgd door Stan Tennis Academie Noord. Je kunt meedoen aan alle toernooien en activiteiten die door Odivia georganiseerd worden. Als je lid wil worden van Ltc Odivia en je hebt nog vragen, dan kun je gerust even bellen met Gerben Miedema 06-13800627.

Onze tarieven voor tennnisseizoen 2022

Senioren | vóór 2005

€85 Heel seizoen

plus € 18,52 KNLTB contributie

Junioren | 2005 of later

€45 Heel seizoen

plus € 18,52 KNLTB contributie


Bij aanmelding als lid vanaf 1 juli bedraagt de contributie 50% van bovenvermelde bedragen plus KNLTB contributie.

Meld je nu aan en begin direct met tennissen

Als jij het aanmeldingsformulier hebt ingevuld ontvang je een email met de door jouw ingevulde gegevens. Na de verwerking van jouw gegevens ontvang je een email met de bevestig van jouw lidmaatschap.

1. Vul jouw gegevens in

(*) Verplicht

Naam

Vul een naam in
Vul een naam in
Vul alleen letter(s) in

Adres

Vul een straatnaam in
Vul een geldige postcode in
Vul plaatsnaam in
Vul geldig emailadres in

Geboortedatum

Vul een datum in

Telefoon

Vul alleen cijfers in

KNLTB Bondsnummer

Vragen/opmerkingen

2. Akkoordverklaring

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met en gebonden te zijn aan de Statuten, het Huishoudelijk reglement, het privacybeleid en aan de andere reglementen of voorwaarden van Ltc Odivia. Leden gaan ermee akkoord dat zij van Ltc Odivia regelmatig per email informatie ontvangen over activiteiten of mededelingen van de vereniging. Deze akkoordverklaring wordt beschouwd als rechtsgeldige verificatie van de identiteit van de inzender van het aanmeldingsformulier. Ingeval van aanmelding van een juniorlid verklaar ik het aanmeldingsformulier in te dienen als ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige.

Vul alle verplichte (*) velden in.

Bedankt voor jouw aanmelding. Wij hebben jouw gegevens ontvangen.×
Opps! Er ging iets mis. Zou je het nog eens opnieuw kunnen proberen?×

Voorwaarden lidmaatschap

Door toetreding als lid van de vereniging onderwerpen de leden zich aan de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen van de vereniging.

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap van Ltc Odivia is alleen schriftelijk mogelijk en dient te geschieden vóór 1 januari. Bij opzegging wordt tevens de aanmelding bij de KNLTB beëindigd. Bij beëindiging van het lidmaatschap moeten in bezit zijnde sleutels van het toegangshek/clubhuis worden ingeleverd.

Leden die hun lidmaatschap opzeggen tussen 1 januari en 1 april zijn € 10 administratiekosten verschuldigd. Bij opzegging na 1 februari is bovendien € 18,52 KNLTB-contributie verschuldigd. Na 1 april is het volledige bedrag aan contributie verschuldigd. In dat geval loopt het lidmaatschap door tot 1 januari van het volgende jaar.

Opzeggingen bij voorkeur per e-mail aan
tennis@odivia.com of per post aan Ltc Odivia, p/a dr. Posthumuslaan 24, 9967 PN EENRUM

Tennistraining

De tennistraining wordt gegeven door Stan Tennis Academie Noord. De kosten voor tennistraining zijn afhankelijk van het aantal deelnemers in een groep en de tijdsduur van de les. De indeling en facturering van tennistraining wordt verzorgd door Stan Tennis Academie Noord.

Wijziging gegevens

Adres- en overige wijziging van jouw gegevens dienen te worden gemeld aan de ledenadministratie. Vul daarvoor het formulier Update mijn gegevens in.

Blessureregeling

Ltc Odivia heeft een regeling voor leden met een langdurige blessure waardoor er niet kan worden getennist. Als je denkt hiervoor in aanmerking te komen, kun je dat vóór 1 april van ieder nieuw seizoen melden bij de penningmeester. Het bestuur beslist of de regeling van toepassing is en er geen contributie betaald hoeft te worden. Als je tijdens het seizoen alsnog gaat tennissen, dan is het hele bedrag aan contributie verschuldigd. Deze regeling geldt niet voor blessures die je tijdens het seizoen hebt gekregen. De vrijstelling van contributie geldt alléén voor de verenigingscontributie. Leden met een langdurige blessure worden niet afgemeld bij de KNLTB. De KNLTB-Bondsbijdrage is dus gewoon verschuldigd. Je ontvangt ook gewoon de KNLTB-ledenpas.

Introductieregeling

Niet-leden kunnen op voordracht van een lid, tegen betaling gebruik maken van de tennisaccommodatie. Leden die niet-leden uitnodigen moeten vooraf de naam en het adres van het niet-lid en de gewenste speeldatum per email melden aan tennis@odivia.com. Je ontvangt een bevestiging van de introductie per email. De kosten bedragen € 5 per niet-lid per uur. De inning van dit bedrag gebeurt via het clublid. Voor de beschikbaarheid van de banen gelden de normale regels voor vrij tennissen volgens het baanreglement.

Copyright © 2022 Ltc Odivia Tennisclub Eenrum ● Alle rechten voorbehouden